digi | 12/21/2022
Nataša Mikšič Cimra - Skeneristka Muzea umění Olomouc
Krátký rozhovor s Natašou Mikšič Cimra, která přes rok působí v Muzeu umění Olomouc na pozici skeneristky.
konference | 12/7/2022
22. ročník konference AKM
V Národním archivu České republiky se sešli pracovníci archivů, knihoven, muzeí a galerií.
digi | 12/1/2022
Museion: Pracovní list - Umění skryté v knihách
V posledním vydání časopisu Museion můžete narazit na pracovní list, který připravila edukátorka Denisa Tessenyi.
digi | 11/16/2022
Seminář Digitalizace (nejen) pro krajské knihovny XII.
Jana Macháčková spolu s kurátorkou Kateřinou Fajtlovou přednášely na semináři Digitalizace (nejen) pro krajské knihovny XII. v Moravské zemské knihovně.
digi | 11/15/2022
Návštěva partnerských institucí na Islandu
Zástupci Muzea umění Olomouc, Moravské zemské knihovny a Knihovny Akademie věd ČR měli možnost navštívit Islandský...
workshop | 11/11/2022
Workshop Vynález knihtisku v Muzeu umění Olomouc
Historička a výtvarnice Markéta Poskočilová žákům představila v Muzeu umění Olomouc, jaký význam měla kniha v období středověku.
workshop | 11/4/2022
Workshop pro pedagogy
Pedagogům jsme představili na tříhodinovém workshopu programy pro různé věkové skupiny žáků.
digi | 10/31/2022
Návštěva zástupců Ministerstva financí
Ministerstvo financí, které poskytuje dotaci z Norských fondů, vybralo projekt digitalizace Muzea umění Olomouc jako příklad zodpovědně a kvalitně řešeného projektu.
digi | 9/20/2022
Jiří Dufka - Historik, vedoucí odd. rukopisů a starých tisků MZK
„Vždycky mě o něco víc zajímala 'metatémata', která stojí za obvyklými badatelskými otázkami, což se velmi dobře překrývá s povahou knihovny jako badatelské infrastruktury." Rozhovor s Jiřím Dufkou z Moravské zemské knihovny v Brně.
workshop | 8/18/2022
Přednáška Život na zámku
Během Letní hudební akademie Kroměříž 2022 jsme uspořádali přednášku Život na zámku, o hudebním životě na kroměřížském zámku, unikátním hudebním archivu i barokní architektuře.
koncert | 8/14/2022
Zahájení Letní hudební akademie Kroměříž 2022
Pátý ročník letní hudební akademii Kroměříž zahájil koncert s názvem Návrat míru. Diváci si poslechli skladby několika barokních mistrů v podání orchestru Collegium Colloredo v Rotundě Květné zahrady.
workshop | 8/5/2022
Workshopy ve školách
Během druhého školního pololetí jsme zrealizovali 20 výtvarných workshopů prezentujících staré rukopisy z kroměřížského zámku.