workshop | 11/4/2022

Workshop pro pedagogy

Uspořádali jsme v centru Klubíčko Kroměříž. tříhodinový workshop pro pedagogy.

Pedagogům jsme představili programy pro různé věkové skupiny žáků a přiblížili digitalizované dílo české umělkyně Zorky Ságlové.