koncert | 5/29/2022 | 19.00 | Rotunda v Květné zahradě Kroměříž
Koncert ZeSrandy
Tentokrát v renesančním ladění

Klub UNESCO Kroměříž vás srdečně zve na koncert v rámci Dnů zahrad a zámku v Kroměříži.

V neděli 29. května 2022 od 19:00 v Rotundě Květné zahrady.

Vystoupí pěvecký sbor ZeSrandy, který řídí Eva Kočářová, Jiří Jablunka a Šárka Motalová. A sólisté Kateřina Zonová, absolvetka Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž a Tomasz Suchanek, hostující sólista Slezského divadla opava.

Vstupné: 200 Kč, snížené vstupné 150 Kč.

Předprodej vstupenek je v kanceláři Klubu UNESCO v Kroměříži na Riegrově nám. č. 149 od 9. 5. 2022 každé pondělí - čtvrtek od 9:00 do 12:00.

Koncert se koná ve spolupráci a za podpory: Město Kroměříž, Zlínský kraj, Národní památkový ústav Květná zahrada v Kroměříži, Fondy EHP a Norska a Klub UNESCO Kroměříž.

workshop | 5/26/2022 | 9.30 | Moravská zemská knihovna v Brně
Digitalizace a problematika restaurování mimořádně citlivých a ohrožených děl na papíře

Seminář představí možnosti digitalizace sbírkových předmětů v rámci paměťových institucí. Účastník semináře bude seznámen se základy digitalizace, s možnostmi využití veřejných prostředků a především s možnostmi využití digitalizátů v praxi.

Workshop nabídne příležitost exkurze do digitalizační linky Moravské zemské knihovny, jejíž digitalizační infrastruktura je jedna z nejmodernějších v republice. Účastníci si také budou moci vyzkoušet řízenou práci s open source software INDIHU Exhibition, který umožňuje vytváření virtuálních výstav na zcela libovolná témata a má širokou škálu použití pro instituce zprostředkovávající kulturní dědictví.

Seminář a workshop je určen pro širší skupinu pracovníků paměťových institucí, kteří uvažují o digitalizace sbírkových předmětů, případně již s digitalizací začali.

Kapacita je omezena. Vstup zdarma.

Prosíme účastníky, aby si přinesli vlastní notebooky. Občerstvení je zajištěno.

Přihláška

https://forms.gle/Zo1kopiNUCp1Vzod6

Program

9:30 - 12:30 Seminář: blok přednášek s odborníky z praxe

13:30 - 16:30 Workshop: návštěva digitalizační linky, INDIHU exhibition

Partnery programu je Moravská zemská knihovna v Brně, Muzeum umění Olomouc a Fondy EHP a Norska.

workshop | 5/13/2022 | 16.00 | Muzeum umění Olomouc
Workshop s digitálním perem pro pedagogy a veřejnost s Ondřejem Moučkou

Dvoudenní workshop pod vedením Mgr. art. Ondřeje Moučky v Muzeu umění Olomouc.

Každý účastník bude mít k dispozici tablet a digitální pero. Je nutné se zúčastnit obou termínů. Předchozí zkušenosti s digitálním perem nejsou podmínkou.

Závazné rezervace posílejte na: tessenyi@muo.cz.

Kapacita 15 účastníků. VSTUP VOLNÝ

Určeno pro zájemce z řad pedagogů 1. a 2. stupně ZŠ, učitelů gymnázií a pedagogů ZUŠ s technologickými možnosti. Účastníci se naučí základní úrovni vytvářet digitální kresbu a dále s ní pracovat v celé široké škále možností: vytvářet další barevné varianty kresby, dokreslovat digitalizovaná díla ze sbírek MUO, seznámí se s funkcemi obrazové postprodukce, množením kresby a jejich částí, tvorbou GIFů, jednoduché animace a další.

Pátek 13. 5. 16:00 - 19:00 | Přednáška a praktické obeznámení a beznámení se softwarem a kresebným nástrojem (stylem)

Sobota 14. 5. 9:00 - 17:00 | Dokreslování digitalizovaných výtvarných děl s postprodukcí a autorská tvorba.

workshop | 8/17/2021 | 18.00 | KINO NADSKLEPÍ KROMĚŘÍŽ
Beseda na téma budoucnost kultury KULTURNÍ FÓRUM
Letní hudební akademie

Beseda s lektory Letní hudební akademie, moderuje Tomáš Netopil. Jako hosté vystoupí např. Adam Plachetka, Ivo Kahánek, Barbara Maria Willy a další. Budou představeny přístupy k prezentaci staré hudby, zkušenosti s výukou i profesionálním vystupováním. Beseda se dotkne i nových možností prací s prameny, k čemuž velkou měrou přispěje i digitalizace a zpřístupnění hudebnin z kroměřížského hudebního archivu díky mezinárodnímu projektu Nahráno – Otevřeno, Digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových institucích (Fondy EHP 2014 – 2021).

VSTUP VOLNÝ

Dobrovolný příspěvek na místě

Vstup možný pouze v roušce!

koncert | 8/15/2021 | 19.00 | ROTUNDA KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
Moravský polibek Sasku
Letní hudební akademie

Zahajovací koncert Letní hudební akademie. V programu zazní skladby z kroměřížského hudebního archivu (Biber, Schmelzer). Vystoupí: Barbara Maria Willy (cembalo), Adam Plachetka (basbarytonista), Pavel Nikl (viola), Vilém Veverka (hoboj).

Vstupné: 240 Kč / senioři 200 Kč

Vstup možný pouze v roušce!

workshop | 6/22/2021 | 16.00 | ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK KROMĚŘÍŽ | ŠTUKOVÉ SÁLY
Projekty obnovy v Arcibiskupském zámku a Podzámecké zahradě

Co nového mohou návštěvníci očekávat? Představeny budou právě probíhající projekty: Obnova Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži: Dědictví moci, slávy a štědrosti (IROP). Díky tomuto projektu dojde ke zpřístupnění nových prostor a celkové revitalizaci památky UNESCO. Dále bude představen projekt Nahráno – Otevřeno, Digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových institucích (Fondy EHP 2014 – 2021). Jedná se o mezinárodní projekt, jehož cílem je zpřístupnit movité kulturní dědictví veřejnosti pomocí digitalizace a interaktivních online nástrojů a tím současně posílit možnosti jeho správy a podnikatelské aktivity v kultuře.

VSTUP VOLNÝ

koncert | 6/19/2021 | 16.00 – 18.30 | ZÁMEK A PODZÁMECKÁ ZAHRADA V KROMĚŘÍŽI
Mezi nebem a zemí

Chcete-li zažít kroměřížskou Podzámeckou zahradu jinak, navštivte ji v sobotu 19. června odpoledne.  Procházku vám zpříjemní všudy přítomní hudebníci a tóny lidové hudby v netradičním podání starých nástrojů. Uslyšíte tradiční lidovou hudbu – RukyNaDudy, zazní i dvorská hudba z rukopisů kroměřížského hudebního archivu v podání – Plaisirs de Musique. Představí se vám americký basbarytonista Joel Frederiksen a Marta Kratochvílová na traverso v doprovodu tanečnice Lenky Horalové. Přijďte se zaposlouchat do skladeb, které vám představí poklady z hudebního archivu kroměřížského zámku.

VSTUP VOLNÝ