konference | 4/15/2024 | 14:00 | Olomouc
Závěrečná tisková konference
Tisková konference Muzea umění Olomouc k ukončení projektu Nahráno - Otevřeno: Digitalizace uměleckých sbírek.

V těchto dnech končí jeden z našich největších projektů Nahráno - Otevřeno: Digitalizace uměleckých sbírek, a to si zaslouží tiskovou konferenci. Ta proběhla 10. 4. 2024 a MUO společně s kolegy z MZK na ní prezentovalo výsledky digitalizace i následné práce s digitalizovanými díly.

workshop | 4/15/2024 | 13:15 | Olomouc
Workshop na Základní škole v Křelově
Výtvarný workshop ke Dni s Andersenem na Základní škole v Křelově.

Byl určen pro žáky 1. stupně a téma bylo více než zajímavé. Žáci se seznámili nejen s pohádkami H. Ch. Andersena, ale vytvořili si také vlastní stínové divadlo s loutkami.

indihu | 2/21/2024 | 14:00 | Olomouc
Online workshop INDIHU Exhibition
Tvorba virtuálních výstav v nástroji INDIHU Exhibition

V pátek 16. 2. 2024 od 13:30 do 17:00 hodin proběhl online workshop zaměřený na vytváření online výstav prostřednictvím kreativního nástroje INDIHU Exhibition. Účastníci workshopu získali základní informace o funkcích, které nástroj nabízí a měli také možnost vytvořit si vlastní výstavu pod vedením odborných lektorů.

indihu | 2/12/2024 | 15:00 | Olomouc
Nová verze INDIHU Exhibition
Spuštění nové verze kreativního nástroje pro tvorbu virtuálních výstav

Od 5. února 2024 byla oficiálně spuštěna nová verze kreativního nástroje pro tvorbu online výstav INDIHU Exhibition. Více se o tomto nástroji mohli dozvědět návštěvníci přednášky v Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm, která se uskutečnila 14. 2. 2024. Problematice INDIHU Exhibition se věnovala Mgr. Hana Lamatová z Arcidiecézního muzea v Olomouci.

konference | 10/11/2023 | 9.00 | Muzeum umění Olomouc, Denisova 47, Olomouc
Konference Nahráno - Otevřeno: Digitalizace uměleckých sbírek
Digitalizace v paměťových institucích v praxi

Muzeum umění Olomouc srdečně zve na konferenci Nahráno - Otevřeno. Digitalizace v paměťových institucích v praxi

Konference se uskuteční dne 11. 10. 2023 v Besedním sále Muzea moderního umění (Denisova 824 /47, 779 00 Olomouc).

Jedná se o závěrečnou konferenci k mezinárodnímu projektu Nahráno - Otevřeno (2021 - 2024) financovaném prostřednictvím Fondů EHP a Norska 2014 - 2021, program Kultura.

Projekt si klade za cíl zpřístupnit movité kulturní dědictví veřejnosti pomocí digitalizace a interaktivních online nástrojů a tím současně posílit možnosti jeho správy a podnikatelské aktivity v kultuře.

Závěrečná konference se zaměří na sdílení příkladů dobré i špatné praxe z oblasti digitalizace sbírkových předmětů na papíře a také jejich následné prezentace veřejnosti. Jednotlivé příspěvky tak obsáhnou širokou škálu témat. Soustředíme se jak na fázi přípravy muzea či galerie na digitalizaci, tak samotnou realizaci projektu v rámci běžného chodu instituce. Účastníky konference seznámíme nejen s technickým budováním digitalizační linky (hardware, software), ale i s konzervátorsko-restaurátorskou přípravou sbírkových předmětů pro digitalizaci. Velkou pozornost soustředíme také na nastavení workflow procesu digitalizace, kterou představíme ze dvou úhlu pohledu: 1. interní digitalizace ve spolupráci s knihovnou; 2. spolupráce s externí firmou (digitalizace jako služba). 

Nedílnou součástí programu bude i problematika dlouhodobé archivace digitálních dokumentů a jejich prezentace veřejnosti. Pracovníci muzea umění Olomouc představí edukační aktivity spojené s digitalizáty včetně nástroje INDIHU Exhibition, kreativního nástroje pro tvorbu virtuálních výstav. Dále otevřeme k diskuzi problematiku správy tzv. digital born dokumentů, tedy předmětů, které nejčastěji spadají do sbírek nových médií a neopomeneme ani téma strojové učení v digitálních knihovnách.

workshop | 6/1/2023 | 9.00 | Muzeum umění Olomouc
Den dětí v Muzeu umění Olomouc 2023

Inspirace dílem české umělkyně Zorky Ságlové

Zajímá vás proč právě králíci a zajíci? Vše se dozvíte, když s námi půjdete v jejich stopách. Kromě zraku využijeme i další smysly. Tvořit budeme s klasickým papírem a netradičními materiály. Hlavním vyjadřovacím prostředkem budou otisky z nejrůznějších podkladů a struktur. Výtvarná činnost se pro nás stane objevnou cestou za dobrodružstvím.

Dopolední workshop je pro žáky předškolních tříd MŠ a 1. stupeň ZŠ.

Délka programu 60 minut

Lektoři: Renáta Chalupová a Denisa Tessenyi

Kontakt: chalupova@muo.cz, tessenyi@muo.cz

Program je pro školy zdarma. Workshop je financován v rámci projektuNahráno - Otevřeno: Digitalizace uměleckých sbírek z Fondů EHP a Norska.Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP PV - Dítě a jeho psychika, RVP ZV - umění a kultura a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.

Rezervace nutná. 

Odpolední program je určen pro děti a jejich rodiče a není na něj nutná rezervace.

workshop | 4/22/2023 | 9.00 | Muzeum umění Olomouc, Denisova 47
Využití 3D pera ve výtvarné tvorbě

Osmihodinový workshop pro pedagogy.

 • Lektor Mgr. Art. David Medek
 • Sobota 22. 4. 2023 9:00 - 17:00
 • Muzeum umění Olomouc, Denisova 47
 • Vstup zdarma, kapacita 15 účastníků
 • Závazné rezervace posílejte na soban@muo.cz

V případě volné kapacity mohou program navštívit i zájemci z řad studentů nebo nadšenců do výtvarného umění.

Program

 • přednáška o nových technologií využívaných v sochařství
 • představení umělců využívajících tyto technologie v sochařské a objektové tvorbě
 • praktická ukázka 3D práce s 3D perem
 • vyzkoušení si práce s 3D perem na jednoduchém úkolu
 • realizace objektu s využitím digitálních skenů Muzea umění Olomouc

Workshop v rozsahu 8 hodin si klade za cíl seznámit zájemce z čad pedagogů 1. a 2. stupně ZŠ, učitelů gymnázií a pedagogů ZUŠ s technologickými možnostmi, které se v oblasti výtvarné tvroby (konkrétně práce s prostorem) nabízejí pro rozšíření nových médií do výuky a vzdělávání. V rámci semináře zaměřeného na kresbu 3D perem se účastníci seznámí s využitím tohoto nástroje v tvorbě prostorových objektů a poznají typy materiálů používaných při práci s ním. Účastníci se naučí vytvářet trojrozměrný objekt či model architektury, nebo vytvořit prostorovou kresbu. K vytváření objektů budou využita digitalizovaná díla ze sbírek Muzea umění Olomouc.

Každý účastník workshopu bude mít k dispozici 3D pero a filament. Předchozí zkušenosti s 3D perem nejsou podmínkou účasti. Workshop je akreditován na MŠMT ČR.

Závazné rezervace posílejte na soban@muo.cz

Akce je financovaná z Fondů EHP a Norska.

workshop | 4/20/2023 | 10.00 | Muzeum umění Olomouc
Workshop pro pedagogy zdarma: Nekonečno králíků v díle Zorky Ságlové

Edukační workshop pro pedagogy s názvem Nekonečno králíků v díle Zorky Ságlové

 • Workshop je určen pro pedagogy ZŠ a víceletých gymnázií
 • Délka 150 minut, na program je možné se objednat v nabízeném čase mezi 10:00 - 15:00 hod.
 • Muzeum umění Olomouc, Denisova 47, Olomouc
 • Lektorka Renáta Chalupová
 • Kontakt: Chalupova@muo.cz
 • Rezervace předem je nutná!

Středem uměleckého zájmu autorky byla postava králíka/zajíce. V rámci workshopu odhalíme příběh této významné ženy a jeho prostřednictvím snáze nahlédneme na její život i dílo. Zjistíme, proč značnou část své tvorby věnovala právě nejrůznějším multiplikacím těchto dvou příbuzných ušáků. Pomocí praktických úkolů si ukážeme odlišné přístupy pro různé věkové skupiny dětí. Pozornost zaměříme na práci s klasickým papírem, ale také využijeme netradičních materiálů a kombinovaných technik ve výuce výtvarné výchovy. A nakonec se možná dostaneme až k jádru pudla.

Termíny

17.2. 2023, 22. 2. 2023, 23. 3. 2023, 12. 4. 2023 a 20. 4. 2023

Program je pro pedagogy zdarma. Workshop je financovám v rámci projektu Nahráno - Otevřeno: Digitalizace uměleckých sbírek z Fondů EHP a Norska.

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Na program je možné se objednat v nabízeném čase mezi 10:00 - 15:00 hod. Uvedený čas je závazný pro práci v muzeu. Při výjezdu do školy lze čas workshopů upravit po konkrétní domluvě. Maximální kapacita je 20 osob.

workshop | 11/11/2022 | 16.00 | Muzeum umění Olomouc
Workshop pro pedagogy - Vynález knihtisku

Historička a výtvarnice Markéta Poskočilová pedagogům představí, jaký význam měla kniha v období středověku. Účastníci se přesvědčí, že vynález knihtisku představoval opravdovou revoluci v šíření myšlenek.

Pedagogové si vyzkouší náročnost tisku pomocí lisu z doby Johanna Gutenberga v kontrastu dnešních moderních technologií a navíc získají aktualizované odborné informace, praktické zkušenosti ale i inspiraci, jak téma knihtisku atraktivně využít ve výuce.

V rámci programu budou mimo jiné představeny edukační výstupy a nabídka projektu Nahráno-Otevřeno: Digitalizace uměleckých sbírek pro školy. Rezervace nutná na tessenyi@muo.cz.

workshop | 10/21/2022 | 16.00 | Muzeum umění Olomouc
Workshop s digitálním perem pro pedagogy a veřejnost s Ondřejem Moučkou

Dvoudenní workshop pod vedením Mgr. art. Ondřeje Moučky v Muzeu umění Olomouc.

Každý účastník bude mít k dispozici tablet a digitální pero. Je nutné se zúčastnit obou termínů. Předchozí zkušenosti s digitálním perem nejsou podmínkou.

Závazné rezervace posílejte na: tessenyi@muo.cz.

Kapacita 15 účastníků. VSTUP VOLNÝ

Určeno pro zájemce z řad pedagogů 1. a 2. stupně ZŠ, učitelů gymnázií a pedagogů ZUŠ s technologickými možnosti. Účastníci se naučí základní úrovni vytvářet digitální kresbu a dále s ní pracovat v celé široké škále možností: vytvářet další barevné varianty kresby, dokreslovat digitalizovaná díla ze sbírek MUO, seznámí se s funkcemi obrazové postprodukce, množením kresby a jejich částí, tvorbou GIFů, jednoduché animace a další.

Pátek 21. 10. 16:00 - 19:00 | Přednáška a praktické obeznámení a beznámení se softwarem a kresebným nástrojem (stylem)

Sobota 22. 10. 9:00 - 17:00 | Dokreslování digitalizovaných výtvarných děl s postprodukcí a autorská tvorba.

workshop | 9/30/2022 | 16.00 | Štukové sály, Arcibiskupský zámek a Muzeum Kroměřížska
Noc vědců v Kroměříži 2022

Štukové sály, Arcibiskupský zámek

16.00 · Příběh dubových kuliček workshop pro děti i dospělé · Kateřina Fajtlová a Denisa Tessenyi z Muzea umění Olomouc

Společně odhalíme příběh dubových kuliček zvaných duběnky, který nás přenese v čase do období středověku, kdy kniha byla vzácným pokladem a umělci čerpali výtvarný materiál pouze z přírody. Budeme experimentovat s barvami a také si vyzkoušíme přípravu inkoustu podle receptur starých mistrů. Navíc odhalíme, co ukrývají vzácné rukopisy historické knihovny i hudebního archivu v Kroměříži, jak vznikala ručně psaná kniha a co by měla obsahovat dílna dobrého písaře.

17.00 · Arteterapie - léčba uměním · přednáška, malá výstava obrazů, beseda ·Emilie Rudolfová, Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Muzeum Kroměřížska

od 19.00 · Sluch - fyzikální pohled na akustiku · Petr Ponížil z Ústavu fyziky a materiálového inženýrství na Fakultě technologické UTB

Vyzkoušíme si, jaký rozsah frekvencí slyší každý z posluchačů. Vysvětlíme, jak se v historii vyvíjela základní frekvence používaná hudebníky. Uvědomíme si, že lidské ucho je úžasně citlivý detektor zvuku a pochopíme, proč se hlasitost zvuku udává v logaritmických decibelech. Krátce se zmíníme tom, jaký rozsah frekvencí vnímají některá zvířata a k čemu je jim to dobré.

Zachraň jídlo · Prezentace výstavy muzea · Martina Václavíková Muzeum Kroměřížska

Všemi smysly - až za hranice naší planety · Magda Pospíšilová, Česká astronomická společnost

Shrneme si dosavadní poznatky o podmínkách na jiných tělesech Sluneční soustavy (planety, komety, asteroidy) a dozvíme se, jak by tam lidské smysly vnímaly prostředí.

workshop | 8/17/2022 | 15:00 | Kino Nadsklepí, Kroměříž
Život na zámku

Přednáška o hudebním životě na kroměřížském zámku a unikátním hudebním archivu. Ve spolupráci s Letní hudební akademiíí a Arcidiecézním muzeem Kroměříž.

Barbara Maria Willi (cembalistka, děkanka JAMU), Ondřej Zatloukal (ředitel Muzea Umění Olomouc), Kateřina Fajtlová (Kurátorka a správkyně hudebního archívu AMK). Moderuje dirigent Tomáš Netopil.

koncert | 8/12/2022 | 19.00 | Rotunda v Květné zahradě, Kroměříž
Zahajovací koncert Letní hudební akademie Kroměříž 2022

Zahajovací koncert, „Le retour de la Paix“ Návrat Míru

Místo konání: Rotunda v Květné zahradě, Kroměříž

Vstupné 280 Kč / Senioři 250 Kč

Orchestr Collegium Colloredo se jménem odkazuje na významnou postavu kroměřížských dějin. Antonín Theodor Colloredo-Waldsee byl první arcibiskup olomoucký, později se stal kardinálem. Orchestr tvoří umělci, kteří se věnují interpretaci barokní hudby.

Orchestr Collegium Colloredo a Markéta Klaudová – sopran

Program:

Jean-Marie Leclair – Ouverture A dur

Gratiani Bonifatio – Stella Coeli extirpavit (Kroměřížský archiv)

Jean-François Dandrieu – Sonáta g moll č.3 Op.1.

Pietro Andrea Ziani – Sonatae a 3 číslo 2 (Kroměřížský archiv)

François Couperin – L’Apothéose de Corelli Velká triová sonáta

Pietro Andrea Ziani – Sonatae a 3 číslo 3 (Kroměřížský archiv)

Vstupenky: https://academykromeriz.enigoo.cz/app/tickets/events/11

workshop | 7/24/2022 | 15.00 | Zámecká zahrada a záměk Chropyně
Misterios del Amor - Workshop a koncert

Koncert a workshop souboru Plaisirs de Musique, který se specializuje na autentickou interpretaci hudby starších stylových období.

Proběhne v neděli 24. 7. 2022. Workshop od 15:00 hodin a koncert od 17:00 hodin v zámecké zahradě a na zámku Chropyně. Workshop je vhodný i pro děti.

VSTUP VOLNÝ 

Jádrem programu nazvaného Misterios del Amor je hudební odkaz sefardských Židů. Příběh tvoří písně, z nichž každá se jiným způsobem dotýká tématu lásky. Krom hluboce emotivních sefardských písní zazní také hudba podobného náboje a inspirativnosti z iberského světa a středomořské oblasti.

Program, který je na pomezí žánrů – klasického, lidově-tradičního a jazzového – nabízí posluchačům útěchu, výlet od reality daleko do vzdálených nebo cizokrajných končin, zasnění se i výslednou katarzi. Písně vycházely z bohaté tradice lidové hudby. Byly doprovázeny v různých komunitách a v různých dobách různě. Tu loutnou, nebo jejím arabským předchůdcem – oudem, tu vihuelou, bubínkem, tamburínou, nebo zněly jen tak v samotě noci. Jde sice o světskou hudbu, ale v zásadě jsou to písně hluboce duchovní, jejichž baladické texty nesou stopy utrpení svých tvůrců. Jména dávných hudebníků odvál čas, ne tak jejich prožitky.

Partneři akce:

Evropský sbor solidarity, Fondy EHP a Norska, Nahráno - Otevřeno, Klubíčko Kroměříž, Czech National Trust, Ministerstvo kultury České republiky, Muzeum umění Olomouc a Plaisirs de Musique

digi | 6/21/2022 | 16.00 | Podzámecká zahrada v Kroměříži
Procházka za kouzelnými rostlinami s ukázkami starých herbářů

Za zajímavými rostlinami z historické výsadby nás zavede Lenka Křesadlová z Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži. 

Ukázky ze zámeckých herbářů představí Kateřina Fajtlová z Arcidiecézního muzea v Kroměříži a Muzea umění Olomouc.

KDY: 21. června v 16:00

KDE: Podzámecká zahrada pod balkonem Arcibiskupského zámku před Salou terrenou (za špatného počasí ve Štukových sálech).

Vstup volný.

Partneři akce: Město Kroměříž, Zlínský kraj, Muzeum umění Olomouc, Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, Fondy EHP a Norska, Klub UNESCO Kroměříž.

koncert | 5/29/2022 | 19.00 | Rotunda v Květné zahradě Kroměříž
Koncert ZeSrandy
Tentokrát v renesančním ladění

Klub UNESCO Kroměříž vás srdečně zve na koncert v rámci Dnů zahrad a zámku v Kroměříži.

V neděli 29. května 2022 od 19:00 v Rotundě Květné zahrady.

Vystoupí pěvecký sbor ZeSrandy, který řídí Eva Kočářová, Jiří Jablunka a Šárka Motalová. A sólisté Kateřina Zonová, absolvetka Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž a Tomasz Suchanek, hostující sólista Slezského divadla opava.

Vstupné: 200 Kč, snížené vstupné 150 Kč.

Předprodej vstupenek je v kanceláři Klubu UNESCO v Kroměříži na Riegrově nám. č. 149 od 9. 5. 2022 každé pondělí - čtvrtek od 9:00 do 12:00.

Koncert se koná ve spolupráci a za podpory: Město Kroměříž, Zlínský kraj, Národní památkový ústav Květná zahrada v Kroměříži, Fondy EHP a Norska a Klub UNESCO Kroměříž.

workshop | 5/26/2022 | 9.30 | Moravská zemská knihovna v Brně
Digitalizace a problematika restaurování mimořádně citlivých a ohrožených děl na papíře

Prezentace z workshopu je možné stáhnout v tomto odkazu.

Seminář představí možnosti digitalizace sbírkových předmětů v rámci paměťových institucí. Účastník semináře bude seznámen se základy digitalizace, s možnostmi využití veřejných prostředků a především s možnostmi využití digitalizátů v praxi.

Workshop nabídne příležitost exkurze do digitalizační linky Moravské zemské knihovny, jejíž digitalizační infrastruktura je jedna z nejmodernějších v republice. Účastníci si také budou moci vyzkoušet řízenou práci s open source software INDIHU Exhibition, který umožňuje vytváření virtuálních výstav na zcela libovolná témata a má širokou škálu použití pro instituce zprostředkovávající kulturní dědictví.

Seminář a workshop je určen pro širší skupinu pracovníků paměťových institucí, kteří uvažují o digitalizace sbírkových předmětů, případně již s digitalizací začali.

Kapacita je omezena. Vstup zdarma.

Prosíme účastníky, aby si přinesli vlastní notebooky. Občerstvení je zajištěno.

Přihláška

https://forms.gle/Zo1kopiNUCp1Vzod6

Program

9:30 - 12:30 Seminář: blok přednášek s odborníky z praxe

13:30 - 16:30 Workshop: návštěva digitalizační linky, INDIHU exhibition

Partnery programu je Moravská zemská knihovna v Brně, Muzeum umění Olomouc a Fondy EHP a Norska.

workshop | 5/13/2022 | 16.00 | Muzeum umění Olomouc
Workshop s digitálním perem pro pedagogy a veřejnost s Ondřejem Moučkou

Dvoudenní workshop pod vedením Mgr. art. Ondřeje Moučky v Muzeu umění Olomouc.

Každý účastník bude mít k dispozici tablet a digitální pero. Je nutné se zúčastnit obou termínů. Předchozí zkušenosti s digitálním perem nejsou podmínkou.

Závazné rezervace posílejte na: tessenyi@muo.cz.

Kapacita 15 účastníků. VSTUP VOLNÝ

Určeno pro zájemce z řad pedagogů 1. a 2. stupně ZŠ, učitelů gymnázií a pedagogů ZUŠ s technologickými možnosti. Účastníci se naučí základní úrovni vytvářet digitální kresbu a dále s ní pracovat v celé široké škále možností: vytvářet další barevné varianty kresby, dokreslovat digitalizovaná díla ze sbírek MUO, seznámí se s funkcemi obrazové postprodukce, množením kresby a jejich částí, tvorbou GIFů, jednoduché animace a další.

Pátek 13. 5. 16:00 - 19:00 | Přednáška a praktické obeznámení a beznámení se softwarem a kresebným nástrojem (stylem)

Sobota 14. 5. 9:00 - 17:00 | Dokreslování digitalizovaných výtvarných děl s postprodukcí a autorská tvorba.

workshop | 8/17/2021 | 18.00 | KINO NADSKLEPÍ KROMĚŘÍŽ
Beseda na téma budoucnost kultury KULTURNÍ FÓRUM
Letní hudební akademie

Beseda s lektory Letní hudební akademie, moderuje Tomáš Netopil. Jako hosté vystoupí např. Adam Plachetka, Ivo Kahánek, Barbara Maria Willy a další. Budou představeny přístupy k prezentaci staré hudby, zkušenosti s výukou i profesionálním vystupováním. Beseda se dotkne i nových možností prací s prameny, k čemuž velkou měrou přispěje i digitalizace a zpřístupnění hudebnin z kroměřížského hudebního archivu díky mezinárodnímu projektu Nahráno – Otevřeno, Digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových institucích (Fondy EHP 2014 – 2021).

VSTUP VOLNÝ

Dobrovolný příspěvek na místě

Vstup možný pouze v roušce!

koncert | 8/15/2021 | 19.00 | ROTUNDA KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
Moravský polibek Sasku
Letní hudební akademie

Zahajovací koncert Letní hudební akademie. V programu zazní skladby z kroměřížského hudebního archivu (Biber, Schmelzer). Vystoupí: Barbara Maria Willy (cembalo), Adam Plachetka (basbarytonista), Pavel Nikl (viola), Vilém Veverka (hoboj).

Vstupné: 240 Kč / senioři 200 Kč

Vstup možný pouze v roušce!

workshop | 6/22/2021 | 16.00 | ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK KROMĚŘÍŽ | ŠTUKOVÉ SÁLY
Projekty obnovy v Arcibiskupském zámku a Podzámecké zahradě

Co nového mohou návštěvníci očekávat? Představeny budou právě probíhající projekty: Obnova Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži: Dědictví moci, slávy a štědrosti (IROP). Díky tomuto projektu dojde ke zpřístupnění nových prostor a celkové revitalizaci památky UNESCO. Dále bude představen projekt Nahráno – Otevřeno, Digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových institucích (Fondy EHP 2014 – 2021). Jedná se o mezinárodní projekt, jehož cílem je zpřístupnit movité kulturní dědictví veřejnosti pomocí digitalizace a interaktivních online nástrojů a tím současně posílit možnosti jeho správy a podnikatelské aktivity v kultuře.

VSTUP VOLNÝ

koncert | 6/19/2021 | 16.00 – 18.30 | ZÁMEK A PODZÁMECKÁ ZAHRADA V KROMĚŘÍŽI
Mezi nebem a zemí

Chcete-li zažít kroměřížskou Podzámeckou zahradu jinak, navštivte ji v sobotu 19. června odpoledne.  Procházku vám zpříjemní všudy přítomní hudebníci a tóny lidové hudby v netradičním podání starých nástrojů. Uslyšíte tradiční lidovou hudbu – RukyNaDudy, zazní i dvorská hudba z rukopisů kroměřížského hudebního archivu v podání – Plaisirs de Musique. Představí se vám americký basbarytonista Joel Frederiksen a Marta Kratochvílová na traverso v doprovodu tanečnice Lenky Horalové. Přijďte se zaposlouchat do skladeb, které vám představí poklady z hudebního archivu kroměřížského zámku.

VSTUP VOLNÝ