NAHRÁNO – OTEVŘENO je mezinárodní projekt, jehož cílem je zpřístupnit movité kulturní dědictví veřejnosti pomocí digitalizace a interaktivních online nástrojů a tím současně posílit možnosti jeho správy a podnikatelské aktivity v kultuře.

Řešitelské období:
2021 – 2024
Financování:
Fondy EHP 2014 – 2021, program Kultura
Celkové výdaje:
41 534 685 Kč
Výše grantu:
37 381 216 Kč

Partneři projektu