Vstupte do digitální knihovny!

Digitální knihovna umožňuje přístup na webová rozhraní digitálních knihoven tří partnerských institucí. Vyberte si knihovnu, kterou chcete prozkoumat, a vyhledávejte umělecké předměty nebo různé dokumenty, jež si můžete volně prohlížet do nejmenšího detailu a také s nimi pracovat pomocí interaktivních nástrojů.

Projekt Nahráno – Otevřeno digitalizuje zejména práce na papíře, jež jsou mimořádně cenné a ohrožené degradací. Díky digitalizaci jsou trvale zpřístupněny veřejnosti a také dlouhodobě chráněny.

* V této digitální knihovně jsou prezentované rovněž digitalizované sbírky Arcibiskupství olomouckého. Jedná se o kolekce: rukopisy, prvotisky, staré tisky, hudebniny a grafika. Tyto sbírky eviduje katalog knihovny. Muzeum umění Olomouc sbírky spravuje v rámci oddělení Arcidiecézní muzeum Kroměříž se sídlem na Arcibiskupském zámku v Kroměříži.