Kontakt
Muzeum umění Olomouc
státní příspěvková organizace
Denisova 47, 771 11 Olomouc
tel.: +420 585 514 111
fax: +420 585 223 166
IČ: 75079950
Manažer projektu
Mgr. Miroslav Kindl, Ph.D.
kindl@muo.cz
Administrátorka projektu
Ing. Eva Jurečková
jureckova@muo.cz
Kurátorka digitálních sbírek
Mgr. Jana Macháčková, Ph.D.
machackova@muo.cz
Edukátorka - INDIHU Exhibition
Mgr. Hana Lamatová
lamatova@muo.cz
Edukátorka - Doprovodné programy
Mgr. Denisa Tessenyi
tessenyi@muo.cz