digi | 11/16/2022

Seminář Digitalizace (nejen) pro krajské knihovny XII.

Jana Macháčková (Axiell) spolu s kurátorkou Kateřinou Fajtlovou (Muzeum umění Olomouc) přednášely na semináři Digitalizace (nejen) pro krajské knihovny XII. v Moravské zemské knihovně.

Téma přednášky byla problematika katalogizace, digitalizace a prezentace sbírky grafiky Arcibiskupství olomouckého. Atypická sbírka je uložena v Arcidiecézním muzeu Kroměříž. Odborné zpracování sbírky představuje velkou výzvu, ale díky systému Museion se významně ulehčí práce všem pracovníkům.

Axiell Czech republic navázal spolupráci s Muzeem umění Olomouc a podpořil tak projekt Nahráno - Otevřeno: Digitalizace uměleckých sbírek vytvořením speciálního digitalizačního modulu, který je využíván i v procesu digitalizace zmíněné sbírky grafiky.