workshop | 11/11/2022

Workshop Vynález knihtisku v Muzeu umění Olomouc

Historička a výtvarnice Markéta Poskočilová žákům představila v Muzeu umění Olomouc, jaký význam měla kniha v období středověku. Účastníci se přesvědčili, že vynález knihtisku představoval opravdovou revoluci v šíření myšlenek. Žáci měli možnost si vyzkoušet náročnosti tisku pomocí lisu z doby Johanna Gutenberga v kontrastu dnešních moderních technologií. 

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět (RVP) Způsobeno, umění a kultura (RVP ZP), podporuje rozvoj komunikativních a sociálních kompetencí, smyslového vnímání a tvořivosti.