koncert | 8/14/2022

Zahájení Letní hudební akademie Kroměříž 2022

Pátý ročník letní hudební akademii Kroměříž zahájil koncert s názvem Návrat míru. Diváci si poslechli skladby několika barokních mistrů v podání orchestru Collegium Colloredo v Rotundě Květné zahrady. Koncert oficiálně zahájil umělecký ředitel akademie Tomáš Netopil. Vystoupil zde jako vedoucí souboru orchestru a hráč na barokní housle. Zaznělo i několik děl i kroměřížských archivů: Stella Coeli extirpavit (Gratiani Bonifatio), Sonatae a 3 číslo 2, Sonatae a 3 číslo 3 (Pietro Andrea Ziani).

Vystoupila cembalistka a lektorka akademie Barbara Maria Willi, na housle zahrála Jana Chytilová Anýžová, na violoncello Petra Čadová Machková a na loutnu Karel Fleischlinger. Dívaci měli možnost se zaposlouchat do sopránu Markéty Klaudové, která je absolventkou Letní hudební akademie.