digi | 10/31/2022

Návštěva zástupců Ministerstva financí

Ministerstvo financí, které poskytuje dotaci z Norských fondů, vybralo projekt digitalizace Muzea umění Olomouc jako příklad zodpovědně a kvalitně řešeného projektu. Proto se jeho zástupci rozhodli navštívit a zdokumentovat digitalizační pracoviště Arcidiecézního muzea Kroměříž. Digitalizační linka zde vznikla v rámci projektu Nahráno - Otevřeno: Digitalizace uměleckých sbírek ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou. 

Autor fotografií: Jakub Misík