workshop | 3/2/2023

Workshop pro studenty restaurátorské VOŠ Brno

Na kroměřížském zámku jsme přivítali studenty restaurátorské VOŠ v Brně. S Kateřinou Fajtlovou, kurátorkou hudebního archivu a zámecké knihovny, se budoucí restaurátoři seznámili s hudebním archivem. Pověděli si o tom, jak rukopisy uchováváme, vybíráme k rozsáhlejšímu restaurátorskému zásahu a pobavili jsme se o možnostech, jaké nám přináší digitalizace.

S Jiřím Miláčkem, správce depozitáře a dokumentátor Arcidiecézního muzea Kroměříž, se pak vydali do zámeckých prostor, kde si ukázali všechna úskalí, které přináší páče o kulturní památky v historickém objektu. A s konzervátorem Tomášem Guľašem si v restaurátorské dílně ukázali praktické příklady toho, čím musí projít věci na papíře, než se dostanou na digitalizační linku.