workshop | 9/23/2021

Studenti konzervatoře hledali inspiraci na zámku v Kroměříži

Díla hudebního archivu kroměřížského zámku jsou významným zdrojem inspirace nejen pro hudebníky, ale také pro studenty Konzervatoře P. J. Vejvanovského. Workshop pod vedením kurátorky Kateřiny Fajtlové umožnil mladým hudebníkům nejen prohlídku hudebního archivu, ale zároveň nabídl jednotlivým studentům příležitost zjistit možnosti jeho využití pro tvorbu závěrečné práce. Nedílnou součástí workshopu byla i prezentace připravované digitální knihovny.