digi | 10/30/2023

Setkání s pedagogy

Nedávno proběhlo setkání s pedagogy v Arcidiecézního muzea Kroměříž. Akce se zúčastnilo témeř dvacet pedagogů, kteří se během programu dozvěděli bližší informace o činnosti edukačního oddělení v rámci našeho projektu.

Součástí programu byla rovněž prezentace nástroje pro tvorbu virtuálních výstav INDIHU Exhibition a rovněž praktické ukázky animačních programů.