digi | 4/8/2024

Sborník z konference

Závěrečná konference Projektu Nahráno-Otevřeno se zaměřila na sdílení příkladů dobré i špatné praxe z oblasti digitalizace sbírkových předmětů na papíře a také jejich následné prezentace veřejnosti. Jednotlivé příspěvky obsáhly širokou škálu témat. Soustředily se jak na fázi přípravy muzea či galerie na digitalizaci, tak samotnou realizaci projektu v rámci běžného chodu instituce.

Odkaz na sborník v české verzi je zde: https://muo.cz/projekt-nahrano-otevreno-prinasi-sbornik-venujici-se-digitalizaci-v-praxi/