digi | 2/1/2024

Propagační předměty

Na podzim 2023 proběhla soutěž na vytvoření grafických návrhů nových propagačních předmětů Muzea umění Olomouc. S vítězkou Anetou Železníkovou jsme navázali spolupráci a rozšířili vítězný návrh o další varianty propagačních předmětů. Celkem bude vytvořeno 5 typů propagačních předmětů: pouzdro, tašky, pohlednice, ponožky a motýlek.