workshop | 11/2/2021

Otvíráme dveře depozitářů i těm nejmenším

Díky projektu Nahráno-Otevřeno si mohly děti z kroměřížského Klubíčka vyzkoušet aktivity nového workshopu prezentujícího téma starých rukopisů kroměřížského zámku, které zážitkovou formou ukazují nejen práci středověkých písařů, ale i potenciál digitalizovaných sbírek pro vzdělávací účely.