workshop | 5/22/2023

Muzejní noc 2023

Výtvarný workshop v Muzeu umění Olomouc se večer přeměnil v záhadnou cestu plnou překvapení a inspirace. Návštěvníci měli možnost prozkoumat výstavní sály a depozitáře za doprovodu zkušených lektorů.

Ocitli se v pouti plné objevování a učení se o umění. Cestou po králičích stopách měli možnost vidět různé druhy uměleckých technik, různé epochy a styly, které muzeum nabízí. Její práce, inspirovaná přírodou a lidským vnitřním světem, působila na všechny přítomné silným dojmem. Návštěvníci se mohli nechat unést emocemi, které dílo vyvolávalo, a sami se pokusit vytvořit svůj vlastní umělecký výtvor.

Výtvarný workshop v MUO se tak stal zážitkem plným objevování, inspirace a tvořivosti. Králičí stopy návštěvníky provedly. Celou galerii najdet zde.