digi | 2/14/2023

Mapový atlas Geographia Blaviana

V Digitální knihovně MZK si můžete prohlédnout nádherný mapový atlas Geographia Blaviana ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž. bit.ly/GeografickyAtlasAMK

Jeho autorem je holandský kartograf Joan Bleau (1596 – 1673). Jedná se o jeden z největších a nejpozoruhodnějších holandských atlasů na světě. Prezentuje stav geografického poznání světa v polovině 17. století. Ve své době byl pokládán za nejdražší knihu, kterou bylo možné získat.

Často jej kupovali ti nejbohatší obchodníci, aby se mohli pochlubit vlastnictvím takového unikátu. Kroměřížský výtisk pochází z roku 1662 a zdobí ho celá řada kolorovaných map a ilustrací o rozměru jednoho i dvou listů.