workshop | 10/20/2021

Lektoři Muzea umění představili projekt Nahráno-Otevřeno pedagogům

Tým edukátorů ve složení: Marek Šobáň, Denisa Tessenyiiy a Hanka Lamatová v říjnu \ úspěšně zahájil další etapu prezentace projektu Nahráno-Otevřeno: Digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových institucích. Vzdělávací workshop inspirovaný Francouzskou biblí (tzv. Burgundskou) uloženou v Arcibiskupského zámku v Kroměřížích provedl jeho účastníky historií tvorby starých rukopisů a mimo jiné představil možnosti využití připravované digitální knihovny a interaktivního prezentačního nástroje Indihu Exhibition. Workshop proběhl ve spolupráci s lektory Klubíčka Kroměříž.