konference | 10/11/2023

Konference Nahráno - Otevřeno: Digitalizace uměleckých sbírek

Digitalizace v paměťových institucích v praxi

Muzeum umění Olomouc srdečně zve na konferenci Nahráno - Otevřeno. Digitalizace v paměťových institucích v praxi. Konference se uskuteční dne 11. 10. 2023 v Besedním sále Muzea moderního umění (Denisova 824 /47, 779 00 Olomouc).

Jedná se o závěrečnou konferenci k mezinárodnímu projektu Nahráno - Otevřeno (2021 - 2024) financovaném prostřednictvím Fondů EHP a Norska 2014 - 2021, program Kultura.

Projekt si klade za cíl zpřístupnit movité kulturní dědictví veřejnosti pomocí digitalizace a interaktivních online nástrojů a tím současně posílit možnosti jeho správy a podnikatelské aktivity v kultuře.

Závěrečná konference se zaměří na sdílení příkladů dobré i špatné praxe z oblasti digitalizace sbírkových předmětů na papíře a také jejich následné prezentace veřejnosti. Jednotlivé příspěvky tak obsáhnou širokou škálu témat. Soustředíme se jak na fázi přípravy muzea či galerie na digitalizaci, tak samotnou realizaci projektu v rámci běžného chodu instituce. Účastníky konference seznámíme nejen s technickým budováním digitalizační linky (hardware, software), ale i s konzervátorsko-restaurátorskou přípravou sbírkových předmětů pro digitalizaci. Velkou pozornost soustředíme také na nastavení workflow procesu digitalizace, kterou představíme ze dvou úhlu pohledu: 1. interní digitalizace ve spolupráci s knihovnou; 2. spolupráce s externí firmou (digitalizace jako služba). 

Nedílnou součástí programu bude i problematika dlouhodobé archivace digitálních dokumentů a jejich prezentace veřejnosti. Pracovníci muzea umění Olomouc představí edukační aktivity spojené s digitalizáty včetně nástroje INDIHU Exhibition, kreativního nástroje pro tvorbu virtuálních výstav. Dále otevřeme k diskuzi problematiku správy tzv. digital born dokumentů, tedy předmětů, které nejčastěji spadají do sbírek nových médií a neopomeneme ani téma strojové učení v digitálních knihovnách.

V případě zájmu se registrujte na fajtlova@muo.cz.