koncert | 9/26/2023

Koncert: Umělec a město Kroměříž

Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského uvedla skladby z Hudebního archivu Arcidiecézního muzea Kroměříž.

Koncert se konal při příležitosti konference Umělec a město a zazněly skladby z nejstarší části kroměřížského hudebního archivu, která je již nyní badatelům a interpretům k dispozici v digitální knihovně Moravské zemské knihovny.

V rámci koncertu měli návštěvníci možnost přispět na sbírku Kroměřížského hudebního archivu, který zaštiťuje Czech National Trust. Více informací na http://czechnationaltrust.org/.../kromerizsky-hudebni.../