workshop | 6/26/2023

Digitalizace v paměťových institucích

Na nedávném workshopu o restaurování, konzervování a digitalizaci děl na papíře jsme načerpali mnoho cenných informací a inspirace.

První část workshopu se zaměřila na sdílení osvědčených postupů v oblasti restaurování a konzervování děl před jejich digitalizací. Jarmila Franková, odbornice z Arcidiecézního muzea Kroměříž, sdílela své zkušenosti s komplexním restaurováním hudebních rukopisů a vzácných kreseb.

Dalším řečníkem byl David Frank, který představil výzvy spojené s tvorbou uměleckých faksimilií. Na příkladu Olomouckého horologia pro novou expozici Arcidiecézního muzea Olomouc (původem je z Olomouce, nyní ve Stockholmu jako válečná kořist Švédů).

Tomáš Gul'aš nás seznámil s problematikou konzervace sbírkových předmětů pro účely digitalizace. Zajímavě nám představil, jak digitalizace přispívá k zachování a přístupnosti těchto vzácných artefaktů i pro budoucí generace.

Druhý blok byl věnován digitalizačnímu procesu, praktické ukázce digitalizačního workflow a prezentaci digitalizátů prostřednictvím sbírkového portálu. Tuto problematiku podrobně představila Jana Macháčková, která účastníky workshopu provedla digitalizačním pracovištěm v Kroměříži a také je seznámila s digitalizačním modulem evidenčního systému Museion i přípravu sbírkového portálu, jehož prostřednictvím budou sbírky prezentované veřejnosti.