workshop | 12/8/2021

Cesta uměleckých děl z depozitáře k uživateli není snadná

Na Arcibiskupském zámku v Kroměříži proběhl poslední letošní odborný workshop pro pracovnice Knihovny Kroměřížska. Kolegyně Kateřina Fajtlová a Jana Macháčková zde představily nejen projekt Nahráno-Otevřeno, Digitální knihovnu, ale i proces digitalizace. Muzeum umění Olomouc si mimo jiné klade za cíl své zkušeností z oblasti digitalizace předávat dalším kolegům a odborným pracovníkům z jiných institucí.